Szerves kémia laboratóriumi gyakorlat

2016/2017 tanév II. félév

 

 

 

hét

Téma megnevezése

 

 

1.

febr. 6-10.

Bevezetés. Tűz és balesetvédelem. Tanmenet – Követelmények. Jegyzőkönyv.

Szerves vegyületek: C, H, O, N és halogének kimutatása kémcsőreakcióval.

Telített szénhidrogének szubsztitúciós reakciói; képletek

2.

febr.13-17.

Telítetlen és aromás szénhidrogének. A telítetlen szénhidrogének addíciós és oxidációs reakciói. Az aromás vegyületek szubsztitúciós és oxidációs reakcióinak vizsgálata; képletek.

3.

febr. 20-24.

Szénhidrogének oxo- és hidroxiszármazékai. Szénhidrogének hidroxiszármazékai: alkoholok, enolok és fenolok jellemzése. Oxidációs és addíciós reakciók, savasság; Aldehidek és ketonok fizikai és kémiai tulajdonságai. Oxidációs és kondenzációs reakciók.

4-5. 

febr. 27- márc. 10.

Benzolszármazékok UV spektrofotometriás vizsgálata. Spektrofotometria elve, Lambert-Beer törvény

1. Mérés: Aromás szénhidrogének UV-VIS spektrofotometriás vizsgálata – a minőségi és a mennyiségi analízis alapjai. A ismeretlen vegyület azonosítása. Mennyiségi kiértékelés kalibrációs görbe alapján.

4-5. 

febr. 27 -márc. 10.

2. Mérés: Ecetsav és benzoesav disszociációs állandójának meghatározása pH méréssel.

6. 

márc. 13-17

A karbonsavak és karbonsav-észterek fizikai és kémiai tulajdonságai. Oxidációs és

kondenzációs reakciók. Savasság és hidrolízis.

7.

márc. 20-24

 ZH1

8-9. 

márc. 27-

ápr. 7.

3. Mérés: A vas(III)-szulfoszalicilsav-komplex UV-VIS spektrofotometriás vizsgálata. Minőségi és mennyiségi kiértékelés. A fenolos -OH csoport komplexképző sajátságai.

8-9.

márc. 27-

ápr. 7.

4. Mérés: Szerves vegyületek toxicitásának vizsgálata csíranövényteszttel

11.

ápr. 18-21.

A szénhidrátok és aminok fizikai és kémiai tulajdonságai. A szénhidrátok csoportosítása Kimutatási reakciók. Optikai aktivitás. Aminok csoportosítása, kémhatása és kondenzációs reakcióik.

12. 

ápr. 24-28.

Természetes anyagok, makromolekulák

 

 
. A fa makromolekuláris felépítése. Fehérjék. Természetes és szintetikus makromolekuláris anyagok.

5. Mérés: Cserzőanyag tartalom meghatározás

 

13.

máj. 2-5.

ZH2

14.

máj. 8-12.

Pótmérések

15.

máj. 15-19.

PótZH.  Félévzárás